De vereniging van goochelaars de Broederschap¬†Okito is¬†opgericht in 1951. De leden komen elke eerste vrijdagavond van de maand bijeen in Vught. Er wordt dan kort vergaderd gevolgd door veel gegoochel, uitleg en feedback. De leden voorzien elkaar van tips, informatie en positieve kritiek, alles met het oog op verhoging van het niveau en de onderlinge kameraadschap. Ieder jaar vindt in oktober de “Okito-dag” plaats waaraan ook de partners van de leden kunnen deelnemen. Die dag wordt afgesloten met een gezamenlijk diner omlijst met salongoochelen. Veelal wordt ook een externe goochelvoorstelling op locatie gegeven voor bijvoorbeeld ouderen en/of gehandicapten.

Nieuwe leden zijn van harte welkom! Om tot de Broederschap te kunnen toetreden moet echter wel een ballotageperiode worden doorlopen. Deze is bedoeld voor wederzijdse kennismaking en omvat maximaal drie bijeenkomsten waarop van de kandidaat wordt verwacht dat hij het nodige laat zien inzake zijn kennis/kunde op goochelgebied en sociale vaardigheden.

Wie uit serieuze interesse voor de goochelkunst en met het oog op een eventuele toetreding een bijeenkomst zou willen meemaken, kan dat aan het bestuur kenbaar maken via de secretaris. Van degene die tot een clubavond wordt toegelaten wordt strikte geheimhouding verwacht.

Het bestuur

Voorzitter: Jeroen Wijs
Secretaris: Gerard Scanlan
Penningmeester: Peter Brullemans